Journal Name:
Chinese Journal of Bioprocess Engineering
 Dominant Agency:
Jiangsu Provicial Department of Education
 Sponsor:
Nanjing University of Technology
 Editor-in-Chief:
OUYANG Pingkai
 Editing Unit:
Editorial of Board of Chinese Journal of Bioprocess Engineering
 Address:
No. 30 PuZhu South Road ,Pukou Nanjing,China
 Zip code:
211816
 Phone:
025-58139285
 E-mail:
shengwu@njut.edu.cn
 International online:
ISSN 1671-7627
 Domestic online:
CN 32-1706/Q
 Price:
¥15.00
 Date founded:
March 2003
 Frequency of publication:
Bimonthly
      The biological process "is by nanjing university of technology and the Chinese chemical society biological chemical professional committee of organizing and issue and open the technical journals. Editorial committee for YangShengLi editor of reputation, the editor for nanjing industry university President, China petrochemical vice chairman of the association of OuYangPing kay. Inviting microbial, tsinghua university, east China university of science and technology, zhejiang university, China food fermentation industry research institute, Chinese academy of sciences process engineering, over twenty experts as this newspaper editors.
CONTENTS
WEI Yuanqi1,QIAN Xu1,YONG Xiaoyu1,2,JIA Honghua1,2,ZHOU Hua1,CAI Heng1 (48) [Abstract] [PDF: 2436KB]
WANG Kang1,2,WU Zhige1,ZHAO Weirui1,3,HU Sheng1,MA Jumei1,2,WANG Jinbo1,YAO Shanjing2,MEI Lehe1,2 (36) [Abstract] [PDF: 1906KB]
YANG Wei,NIU Huanqing,CHEN Xiaochun,CHEN Yong,ZHU Chenjie,LIU Dong,ZHUANG Wei,YING Hanjie (40) [Abstract] [PDF: 1113KB]
ZHANG Chengpeng,ZHU Yao,ZHANG Renxuan,JIANG Si,TONG Shaoming (31) [Abstract] [PDF: 2578KB]
YI Xiangyan,HE Tiantong,CAO Zhen,ZHANG Wanling,FU Haoliang,WANG Lize,YU Yang,HUANG He,YANG Yaqiong,HUANG Fei (26) [Abstract] [PDF: 3820KB]
ZHANG Baoping1,2,GUO Meichen1,2,LIU Yun1,2,SHEN Bowen1,2 (50) [Abstract] [PDF: 428KB]
PEI Pei1,LI Jihong2,ZHA Ruitao3,LI Shizhong2,ZHANG Chengming2,4,5 (26) [Abstract] [PDF: 1678KB]
LIU Feilong1,MIAO Yelian1,CHEN Jieyu2,MA Houyu1,LI Na1,ZHANG Yanping3 (18) [Abstract] [PDF: 1418KB]